ЗА НАС

“ЕВГЕНИ ГАЙДАРОВ-95” ЕООД е българска фирма с многодишен опит в международния транспорт и спедиция, в транспортирането на габаритни и извънгабаритни товари в Европа. Нашият ангажимент към партньорите ни е да осигурим експресни и надежни транспортни услуги, да създаваме и развиваме мрежа от подизпълнители.

Основен подизпълнител е ЕТ ”ЕВГЕНИ ГАЙДАРОВ-93”, който разполага със специализирана техника, позволяваща транспортирането на разнообразни товари до 39 т, с височина до 4,3 м и неограничена ширина. Целият автомобилен парк притежава СМR – застраховка, гражданска отговорност с покритие 26 000 000 евро и целогодишни разрешителни за превоз на извънгабаритни товари в ЕС. За да бъдем конкурентноспособни и да удоволетворим изискванията на клиентите, ние обновяваме и разнообразяваме техниката всяка година.

Професионализмът на нашия екип по транспорт и спедиция работи в полза на нашите клиенти, спазвайки действащите нормативни изисквания на закона.